Szent Ágota

sz-2020

EFOP-1.3.7

A társadalmi kohézió erősítése az Ágota Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató összefogásával a közösségfejlesztő tevékenységének bővítésére

Projektünket konzorciumban valósítjuk meg az ÁGOTA Alapítvány vezetésével.
Projektünk megvalósítási helyszíne a Szegedi járás központjában, Szegeden, Tarján városrészben kap helyet, megoldást kínálva számos társadalmi kihívásra, melyek között a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, közösségfejlesztés, valamint szociális érzékenyítés egyaránt szerepel.

A projektbe bevonni kívánt célcsoportok:

• helyi lakosok, családok
• fiatal felnőttek
• romák
• fogyatékkal élők
• szenvedélybetegek
• veszélyeztetett gyermekek és fiatalok
• állami gondozottak és utógondozottak, valamint utógondozásból kikerült személyek
• időskorúak

Projektünkben nagy hangsúlyt kap a helyi és közelben élő romák hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem, amelyet a szolidaritás és szociális érzékenység növelésével kívánunk elérni, a közösségi kapcsolatok és a közösségek közötti kapcsolatok javításával, amelyet az általunk szervezett események, rendezvények és egyéb lehetőségek hivatottak szolgálni.

A pályázó szervezeteknek mindennapos kapcsolata van a célcsoport tagjaival, így igényeiket is ismerik, és képesek arra, hogy a felhívás által kitűzött célokhoz helyben járuljon hozzá az előítéletesség csökkentésével, a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépéssel és az esélyteremtéssel, amely együtt jár a hátránykompenzációval. A különböző hátterű célcsoporttagok egyaránt hasznos és értékes időt töltenek el az eseményeinken, minőségi szolgáltatásokban részesülnek.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01. – 2020.01.01.

Az elnyert támogatás összege: 49 972 920Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00226