Szent Ágota

sz-2020

EFOP-2.1.1-16-2016-00003

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egyes épületeinek korszerűsítése és kapacitásbővítés megvalósítása

A projekt keretében a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 5 db lakásotthon és gyermekotthon korszerűsítését valósítja meg. A fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a minőségi életfeltételek és fejlesztő eszközök segítségével, a megfelelő módszertani támogatás (oktató-nevelő munka) mellett a jelenleg még a gyermek- vagy lakóotthonban élő fiatalok sikeresen tudják megkezdeni életpályájukat, megkapják azokat a lehetőségeket, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a helyi társadalmi-gazdasági fejlődésnek aktív résztvevői legyenek.

A projekt megvalósítási időszaka: 2016.06.30. – 2019.06.29.

Az elnyert támogatás összege: 300 854 867 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.1.1-16-2016-00003