Szent Ágota

Artboard 1
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESBA

EFOP-2.2.14

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatainak fejlesztése

A pályázat keretében olyan átfogó szakmai programot kívánunk megvalósítani, amelynek keretében a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által működtetett nevelőszülői hálózatok meglevő infrastrukturális és szakmai hátterét kívánjuk fejleszteni.

A projektgazda a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, amely kiterjedt intézményi, nevelőszülői hálózattal rendelkezik, és amely már évek óta foglalkozik gyermekek és fiatalok gondozásával, gyámságuk kezelésével, illetve nevelőszülői gondozásba helyezésükkel. Az intézmény országos tevékenységi körben működik Magyarország közigazgatási területén, az egyik legjelentősebb gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményrendszer hazánkban: több ezer fiatalról gondoskodik Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Pest megyében, illetve a fővárosban. Az intézmény a gyermekvédelmi alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás feladatait végzi. A gyermekvédelmi alapellátás keretében átmeneti gondozást és alternatív napközbeni ellátást, a gyermekvédelmi szakellátáson belül pedig otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást biztosít, valamint utógondozási feladatokat lát el.

A projekt során olyan konduktív eszközök beszerzése és használatba adása a cél, amelyek a kisgyermekek korai nevelésében segíthetik a nevelőszülőket. A program további célja, hogy ezen eszközök ne egyszer használatos tárgyként legyenek kezelve, hanem a későbbiekben is használatba lehessen adni őket, ha már az igénylő család nem látja többé szükségét ezen eszközöknek. Ez által törekszünk a fenntartható, és környezetbarát megoldásokra, amellyel nemcsak uniós alapértékeket valósítunk meg, de ösztönözzük is a családokat a gazdaságosságra, a szolidaritáson alapuló „megőrzésre”, és az együttműködések kialakítására és ápolására. A projekt keretében két féle ún. fejlesztő csomagot állítunk össze: egyet a 0-1 év közötti, és egyet az 1 év feletti gyermekeket nevelő családoknak. Mindkét csomag úgy lett kialakítva, hogy az adott korosztály fejlesztési igényeinek megfeleljen és az őket nevelő szülők számára megfelelő segítséget nyújtson a gondozás, a korai nevelés és persze a játékok terén.

A nevelőszülői hálózat által végzett munka hatékonyságának növelése érdekében szervezetfejlesztési tevékenységet valósítunk meg. Emellett a szakemberek és a 0-3 éves korú gyermekeket gondozó nevelőszülők kompetenciafejlesztésben vesznek részt, amely hozzájárul munkájuk eredményességének erősítéséhez. Ezáltal a megfelelő fejlesztési módszerek birtokában az ellátásban dolgozók a gyermekek igényeihez igazodó terápiás eljárásokat és fejlesztő programokat valósíthatnak meg, a nevelőszülők pedig a gyermekek fejlődését szolgáló eszközök alkalmazásának ismeretével az életkori és egyéni szükségleteiknek megfelelő gondozást képesek biztosítani.

A projekt keretében továbbá épület felújításra, átalakításra is sor kerül, amely során kialakításra kerülnek a fejlesztő munkát segítő termek és a kapcsolattartó szobák, amelyek mind a nevelőszülők, mind a programban résztvevő szakemberek munkáját segítik, és ezzel növelik a projekt hatékonyságát is.

A projekt várható eredménye, hogy létrejön egy olyan központ, amely a szakterületen dolgozók tapasztalatcseréjéhez és képzéséhez ad helyet, valamint nagyban hozzájárul a térség gyermekvédelemmel, gyermekjóléttel kapcsolatos helyzetének és az ellátottak életminőségének javításához. A projektnek köszönhetően a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatai hatékonyabb eszközrendszerrel bírnak, amely nagyban hozzájárul a nevelőszülői hálózatban nevelt gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez. A fejlesztés a nevelőszülői hálózaton belül jobb és szorosabb kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, amely szintén a szolgáltatás színvonalát növeli, miközben felelősségvállalásra és az uniós alapelvek – úgymint fenntarthatóság, környezettudatosság – elsajátítására is ösztönözi a nevelőszülői hálózat tagjait.

A pályázat keretében olyan átfogó szakmai programot kívánunk megvalósítani, amelynek keretében a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által működtetett nevelőszülői hálózatok meglevő infrastrukturális és szakmai hátterét kívánjuk fejleszteni.

A projektgazda a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, amely kiterjedt intézményi, nevelőszülői hálózattal rendelkezik, és amely már évek óta foglalkozik gyermekek és fiatalok gondozásával, gyámságuk kezelésével, illetve nevelőszülői gondozásba helyezésükkel. Az intézmény országos tevékenységi körben működik Magyarország közigazgatási területén, az egyik legjelentősebb gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményrendszer hazánkban: több ezer fiatalról gondoskodik Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Pest megyében, illetve a fővárosban. Az intézmény a gyermekvédelmi alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás feladatait végzi. A gyermekvédelmi alapellátás keretében átmeneti gondozást és alternatív napközbeni ellátást, a gyermekvédelmi szakellátáson belül pedig otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást biztosít, valamint utógondozási feladatokat lát el.

A projekt során olyan konduktív eszközök beszerzése és használatba adása a cél, amelyek a kisgyermekek korai nevelésében segíthetik a nevelőszülőket. A program további célja, hogy ezen eszközök ne egyszer használatos tárgyként legyenek kezelve, hanem a későbbiekben is használatba lehessen adni őket, ha már az igénylő család nem látja többé szükségét ezen eszközöknek. Ez által törekszünk a fenntartható, és környezetbarát megoldásokra, amellyel nemcsak uniós alapértékeket valósítunk meg, de ösztönözzük is a családokat a gazdaságosságra, a szolidaritáson alapuló „megőrzésre”, és az együttműködések kialakítására és ápolására. A projekt keretében két féle ún. fejlesztő csomagot állítunk össze: egyet a 0-1 év közötti, és egyet az 1 év feletti gyermekeket nevelő családoknak. Mindkét csomag úgy lett kialakítva, hogy az adott korosztály fejlesztési igényeinek megfeleljen és az őket nevelő szülők számára megfelelő segítséget nyújtson a gondozás, a korai nevelés és persze a játékok terén.

A nevelőszülői hálózat által végzett munka hatékonyságának növelése érdekében szervezetfejlesztési tevékenységet valósítunk meg. Emellett a szakemberek és a 0-3 éves korú gyermekeket gondozó nevelőszülők kompetenciafejlesztésben vesznek részt, amely hozzájárul munkájuk eredményességének erősítéséhez. Ezáltal a megfelelő fejlesztési módszerek birtokában az ellátásban dolgozók a gyermekek igényeihez igazodó terápiás eljárásokat és fejlesztő programokat valósíthatnak meg, a nevelőszülők pedig a gyermekek fejlődését szolgáló eszközök alkalmazásának ismeretével az életkori és egyéni szükségleteiknek megfelelő gondozást képesek biztosítani.

A projekt keretében továbbá épület felújításra, átalakításra is sor kerül, amely során kialakításra kerülnek a fejlesztő munkát segítő termek és a kapcsolattartó szobák, amelyek mind a nevelőszülők, mind a programban résztvevő szakemberek munkáját segítik, és ezzel növelik a projekt hatékonyságát is.

A projekt várható eredménye, hogy létrejön egy olyan központ, amely a szakterületen dolgozók tapasztalatcseréjéhez és képzéséhez ad helyet, valamint nagyban hozzájárul a térség gyermekvédelemmel, gyermekjóléttel kapcsolatos helyzetének és az ellátottak életminőségének javításához. A projektnek köszönhetően a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatai hatékonyabb eszközrendszerrel bírnak, amely nagyban hozzájárul a nevelőszülői hálózatban nevelt gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez. A fejlesztés a nevelőszülői hálózaton belül jobb és szorosabb kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, amely szintén a szolgáltatás színvonalát növeli, miközben felelősségvállalásra és az uniós alapelvek – úgymint fenntarthatóság, környezettudatosság – elsajátítására is ösztönözi a nevelőszülői hálózat tagjait.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.10.01. – 2019.03.31.

Az elnyert támogatás összege: 109 990 969Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.14-17-2017-00004