Szent Ágota

sz-2020

EFOP-2.2.14-17-2017-00020

Nevelőszülői Hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése Baranya megyében

Projekt azonosítója: EFOP-2.2.14-17-2017-00020

Projekt címe: Nevelőszülői Hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése Baranya megyében

Projekt tartalmának bemutatása

A Nevelőszülői Hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztését célzó program három pillérre épül.

1. A gyermekek gondozását, nevelését, fejlesztését célzó eszközök beszerzése.

2. Az újonnan kialakított eszközkészlethez kötődően a nevelőszülők, nevelőszülői tanácsadók számára kompetenciafejlesztés.

3. A Nevelőszülői Hálózat által foglalkoztatott szakemberek számára szervezetfejlesztés.

A három pillér egymással szoros összefüggésben áll, egymás hatását erősítik.

A programelemek létjogosultságát a szükségletfelmérés indokolja, amely szerint a Nevelőszülői Hálózat a következő területeken mutat hiátust:

–              fejlődési lemaradásban lévő gyermekek fejlesztése,

–              képességzavaros, értelmi elmaradással bíró gyermekek fejlesztése,

Hosszú távon a fejlesztés a nevelőszülők társadalmi megítélését javítja, ami pozitívan hat teljesítményükre, továbbá növeli a nevelőszülői hivatás presztizsét.

Projekt kezdőnapja: 2019.01.01

A projekt befejezésének tényleges dátuma: 2020.12.31.

A projekt összköltsége: 24 129 984 Ft

Támogatásintenzitás: 100%