Szent Ágota

sz-2020

EFOP-1.8.9

Szemléletformáló és drogprevenciós programok megvalósítása a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál

Projektünket konzorciumban valósítjuk meg az ÁGOTA Alapítvány partnerségével.A projekt megvalósításával konzorciumunk célja, hogy a gyermekvédelmi ellátás területén elősegítsük a droghasználat kialakulásának megelőzésére és visszaszorítására irányuló tevékenységeket. A projekt keretében a gyermekvédelmi ellátásban dolgozók és az ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek, valamint a nevelőszülők ismereteit kívánjuk bővíteni a szemléletformáló programokkal.

A konzorcium vezetője szervezetünk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, amely országos tevékenységi körben, Magyarország közigazgatási területén látja el feladatait. Az intézmény a gyermekvédelmi alapellátás keretében átmeneti gondozást és alternatív napközbeni ellátást nyújt, a gyermekvédelmi szakellátáson belül pedig otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást biztosít, illetve utógondozási feladatokat lát el. Közel 4000 gyermekről és fiatalról gondoskodik Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Pest megyében, illetve a fővárosban, valamint módszertani intézményként közreműködik az ország más területein működő katolikus egyházi fenntartású gyermekvédelmi szakellátási rendszerekben is.

A megvalósításban konzorciumi partnerként részt vesz az ÁGOTA® Alapítvány (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány), amely 2002-től közhasznú alapítványként működik. Az ÁGOTA® Alapítvány legfőbb célja, hogy az állami gondoskodásban élő és az általában veszélyeztetett fiatalok számára szakmai, pénzügyi, valamint tárgyi támogatást nyújtson, emellett hozzájáruljon egészséges lelki fejlődésükhöz. Az Alapítvány évtizedek óta módszertani munkával segíti a gyermekvédelmi és szociális szakterületet, továbbá tagja a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak. Emellett az ÁGOTA® Felnőttképző Intézmény számos képzéssel várja a szociális terület szakembereit, valamint a már gyakorló és a leendő nevelőszülőket.

Projektünk keretében számos olyan program megvalósítását tűztük ki célul, amelyek a gyermekvédelmi ellátásban részesülő, illetve a projekt megvalósításának helyszínén élő gyermekek és fiatal felnőttek ismereteit interaktív módon bővítik, és amelyek személyiségük fejlődésére is pozitív hatással vannak. A témában jártas személyek és szakemberek által tartott előadások, kis- és nagycsoportos foglalkozások elősegítik az egészségtudatos szemlélet elsajátítását – amely a káros szenvedélyek elkerülésében kiemelten fontos – és a droghasználatot elutasító attitűd kialakítását. Emellett a szülők és a nevelőszülők bevonását, és szerepükben való megerősítésüket is fontosnak tarjuk, hiszen az otthon látott viselkedésminták nagy hatással vannak a fiatalok értékrendjére és jövőképére. Ezért a gyermekek és szüleik/nevelőszüleik programokon való közös részvételét ösztönözzük. A projekt során nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekvédelem területén dolgozók kompetenciáinak fejlesztésére is, számukra képzés megvalósítását tervezzük, amely során az alapvető addiktológiai ismeretek mellett a segítségnyújtás lehetőségeire is figyelmet fordítunk.

A tudásbővítést és szemléletformálást célzó tevékenységeket kiadványokkal támogatjuk, amelyek hasznos és naprakész információkat nyújtanak a célcsoport számára. Valamint egy, a gyermekvédelmi ellátásban dolgozóknak szánt drogprevenciós képzés akkreditációját és megvalósítását is tervezzük annak érdekében, hogy a szakemberek munkája még eredményesebb lehessen. A képzés sikerességét E-learning tartalommal is támogatjuk.

A projekt várható eredménye, hogy a gyermekek körében fejlődik a nemet mondás képessége, a droghasználattal kapcsolatos döntéseik tudatosabbá válnak. A szülők megerősödnek szerepükben, felismerik a droghasználat hátterében megbújó okokat és kezelésükben hatékonyan vesznek részt. A gyermekvédelmi ellátásban dolgozók a projektben tervezett, munkájuk hatékonyságát növelő képzések és felkészítések révén képessé válnak felismerni az adott korosztályt érintő kockázati tényezőket, ezáltal képesek lesznek segítséget nyújtani a fiataloknak.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01. – 2019.12.31.

Az elnyert támogatás összege: 149 048 433Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.9-17-2017-00017

Az EFOP-1.8.9-17-2017-00017 azonosítószámú Szemléletformáló és drogprevenciós programok megvalósítása a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál projekt keretében megvalósuló e-learning elérhető az alábbi linken.  

ide kattintson