Szent Ágota

sz-2020

EFOP-2.2.14-17-2017-00007

FŐNIKSZ Projekt

Projekt azonosítója: EFOP-2.2.14-17-2017-00007

Projekt címe: FŐNIKSZ Projekt

Projekt tartalmának bemutatása

Projektünk általános célja a nevelőszülői hálózatunk megerősítése, a
szolgáltatást nyújtó nevelőszülői háztartások számának növelése, a gyermekek,
fiatal felnőttek ellátásához, gondozáshoz, fejlesztéséhez szükséges eszközök
beszerzése, az ellátás minőségének javítása, társadalmi integrációjuk
elősegítése.

Projekt kezdőnapja: 2018.01.01

A projekt befejezésének tényleges dátuma: 2019.05.31.

A projekt összköltsége: 106.865.823 Ft

Támogatásintenzitás: 100%